Aartsengelen informatie

Er zijn 4 verschillende aartsengelsymbolen. Deze symbolen staan voor de aartsengelen Michaël beschermer van het Zuiden, Raphaël beschermer van het Oosten, Gabriël beschermer van het Westen en Uriël beschermer van het Noorden.

De Aartsengel symboolstenen zijn geschikt voor meditatie en om te ondersteunen in hetgeen waar men nood aan heeft. 

Deze 4 Aartsengel symbolen zijn gegraveerd in grote platte knuffelstenen van 5cm tot 6cm doorsnede. De symbolen zijn met goudverf ingevuld. Deze symboolstenen zijn verkrijgbaar in de edelsteensoorten Onyx, Roze Kwarts, Chinese Jade en Rode Jaspis.De symbolen worden als set van vier geleverd.

Hier bestellen 

 

Hieronder aanvullende informatie over de vier aartsengelen en hoe je ze kunt aanroepen.

 

 

Michaël

 

Wanneer Michaël verschijnt dan kan je ervan op aan dat mens en aarde door periodes van crisis heengaan. De energie van Michaël is heftiger en intenser dan die van alle andere aartsengelen.En zijn licht overwint de duisternis

Michaël is opperbevelhebber van de hemelse legers.

Michaël schudt ons flink door elkaar. Brengt ons in contact met ons innerlijk en houdt grote schoonmaak op geestelijk gebied.
Hij helpt ons oud karma los te laten en brengt mensen in contact met de geestelijke wereld.

Michaël komt in allerlei wereld religies voor zowel joden als christendom alsook in de Egyptische mythologie.
Hij wordt vaak afgebeeld met een vlammend zwaard als teken van zijn heldere kracht van de liefde.Michaëls mantel beschermt ons tegen schadelijke energie.En het blauw van zijn mantel staat voor de genezende energie waarover hij beschikt.
Hij wordt beschreven als krijger, bestrijder van duistere machten en beschermer.
Zijn naam betekent "wie is als God"of "eruitzien als God" en wijst hiermee een ieder de weg terug naar de bron met zichzelf daarin als begeleider.
Hij is de handhaver van de orde over het "goddelijk plan".
Hij maakt ons bewust van onze eigen kracht en geeft ons de moed om uitdagingen in het leven aan te gaan.

Michaël is de aartsengel van het zuiden en werd in oude mythen vertegenwoordigd door bijvoorbeeld Helios, Apollo, Ra en Lugh
Michaël regeert de zon. In sommige oude religies wordt de zon als iets vrouwelijks beschouwd zoals bij de kelten de vuurgodin Bridget.
Als personificatie van de zon staat Michaël voor levenskracht.
Hij kan aangeroepen worden bij zaken betreffende carrière, werk, persoonlijke financiën, sport, onrecht en hij beschikt evenals Raphael over een "helend" vermogen.

 

Michaël aanroepen

 

Michaël,machtige engel,
hoor
mij aan;
Geef mij de moed om
elke situatie het hoofd te bieden.
laat mij waardig zijn en evenwichtig;
grote Michaël,genadige engel;
beschermer van het recht,
help mij om geen onderscheid
te maken en zorg dat ik niet
word benadeeld.
leid mij tot het succes in al het goede
dat ik doe en laat mij uw
rechtvaardigheid en genade
over de wereld verspreiden.

 

 

****************************************************************************************************************************** 

 

Gabriël 

 

Hij is de aartsengel van de Maan.
Gabriel betekent "de kracht van God"
Hoewel de aartsengelen gewoonlijk gevisualiseerd worden als iemand van het mannelijke geslacht zijn ze in feite androgyn omdat ze zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen bezitten.
Als aspecten van de levenskracht kunnen ze zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken aannemen. Gabriël wordt daarom in de oude heidense religies vertegenwoordigd door de Maangodinnen als Diana, Selene, Hathor, Hecate en Ceridwen.
Er zijn aanwijzingen voor mannelijke Maangoden als Thoth en Sin. Zij zijn waarschijnlijk gebaseerd op de maangodinnen en pas na hun ontstaan.
De magische voorstelling van Gabriël is een rijpe man die de gebogen sikkel van de wassende Maan op zijn voorhoofd draagt. Dit maansymbool bedekt het derde oog dat toegang verleent naar paranormale vermogens.
Gabriël draagt een zilveren mantel die het licht reflecteert als kristallen glas.
Gabriël was de engel die aangewezen werd om de boodschap van de onbevlekte ontvangenis van Jezus mede te delen aan Maria
Gabriël kan opgeroepen worden om alle dingen te vermeerderen. Hij heeft in het bijzondere de heerschappij over paranormale krachten, astrale reizen, conceptie, dromen, geboorte, alle zaken verbonden met vrouwen, zeereizen, het huis en de verbeelding.

 

Gabriël aanroepen

Gabriël,heerser van het
maangetijde
hoor mij aan;
sta mij bij in de alledaagse
beslommeringen en help
mij mijn intuïtie te
ontwikkelen en mijn gevoel
te vertrouwen.
dat mijn verbeelding moge bloeien
en mijn mentale krachten
mogen groeien opdat ik
harmonieus kan leven
en dat kan delen met eenieder
die mijn pad kruist.
machtige gabriel,
zegen mij met het vermogen
helder te communiceren
en het beluisteren naar
al mijn zintuigen.

 

 

****************************************************************************************************************************** 

 

Raphaël  

 

Hij is de heerser van de planeet Mercurius.
De naam Raphaël of Raphaël betekent "God heeft genezen"of "Goddelijk genezer".
Raphaël herstelt de goddelijke orde door de liefde.
Hij was bij de oude Grieken bekend als Hermes, bij de Romeinen als Mercurius die de bode van de goden was, bij de Kelten als Ogma, bij de Egyptenaren als Thoth en bij de Noord-Europeanen als Odin of Wodan.
De magische voorstelling van Raphaël is een jonge man, gekleed als pelgrim of reiziger.
Hij draagt een gele mantel, een breedgerande hoed met een veer erop, gevleugelde sandalen en hij heeft een staf omwonden met twee slangen, het symbool van de goddelijke genezer.
Raphaël kan opgeroepen woerden voor rituelen met betrekking tot genezing, communicatie, reizen, jonge mensen opvoeding, zakelijke contracten, commerciële verkoop, schrijven en zelfexpressie. 
Op zijn hoogste niveau vertegenwoordigd Raphaël de spirituele gids of mentor die de persoon helpt wanneer men zijn reis op het spirituele pad begint.

 

Raphaël aanroepen

Raphaël
,genezer
van de mensheid en
drager van de aardse kennis,
hoor mij aan;
inspireer mij tot grootste
gedachten
zegen mij als ik rondtrek
op aarde,opdat ik veilig
en met een doel reis.
vul mij met geduld en
inzicht in al wat ik
onderneem geef mij de wijsheid
om zaken te doen en laat
mij helder communiceren
om verwarring te voorkomen.
raphael houd mij lijf
en geest gezond en
leid mij op mijn pad,
dan kan ik uw kracht voor
communicatie en
genezing delen met de
wereld.

 

 

****************************************************************************************************************************** 

 

Uriël:

De engel Uriël is de aartsengel van het goddelijke vuur, de engel des onheils en de engel der tegenwoordigheid. Als een van de krachtigste aartsengelen, en in zijn hoedanigheid van tegenwoordigheid is hij in staat de helderheid van de Troon te weerspiegelen. Zijn symbool is een bliksemflits en het was Uriël die, als engels des onheils, naar Noach werd gezonden om hem te waarschuwen voor de komende zondvloed. Uriël is de heerser (samen met Cassiel) van de zaterdag en het teken van de waterman. Hij word soms met een perkamentrol, of boek, afgebeeld; dit stellen Gods wetten voor. Andere benamingen van Uriel luiden: engel van profetie, engel van berouw, engel van de donder & bliksem, engel van verschrikking, gezicht van God en engel van de Kabbala, engel van geestelijke bijstand. vuur van god,licht van god,
vlam van de zon.

 

Hij helpt onze grootste teleurstellingen om
te zetten in onze grootste zegeningen
soms is het in rook opgaan van een luchtkasteel vaak
door een onplezierige ervaring nodig om
de mogelijkheid van een ander leven,begrip
en nieuwe kansen te kunnen zien.


Zijn hulp kan ingeroepen worden bij zaken

aangaande het lichaam, groei, geld
creativiteit,geboorte,dood
materie,vruchtbaarheid,heling
meeleven,stabiliteit, succes
kracht,praktische wijsheid
mysterie.

 

Uriël aanroepen

Uriël,engel van vrede
en redding,hoor mij aan;
geef mij de wil om
zachtmoedig en vol vriendschap
te leven en laat mij niet
onnodig energie verspillen
wapen mij tegen de
gevaren van lusteloosheid
en verveling.
die mijn vooruitgang
blokkeren en mij
wegdrijven van geluk
en succes.
machtige Uriël,
verlicht mijn geest
met uw wijsheid
geef mij kracht
om te willen en om
andere te helpen.

 

 Aartsengelsymbolen hier bestellen